Verkkomateriaalia työsuhteen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi


25.04.2016
Verkkojulkaisusarja: HELP RY:n julkaisuja (ISSN 2343-0702)


POLKU – Keinoja työsuhteen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen


13.02.2016
HELP ryn julkaisuja 1_2015_Polku_Keinoja tyosuhteen ja tyohyvinvoinnin kehittamiseen.pdf
POLKU – Keinoja työsuhteen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Ideapajoja seurakuntien johdolle ja työntekijöille.
Julkaisu 1/2015 – ISBN 978-952-68387-1-7 (PDF)
Katri Latokangas (toim.) 2015
Copyright Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry:n hallituksen valtuuttamat tahot & POLKU-työryhmän jäsenet

Mentori, aktori vai molempia? Opas seurakuntatyöntekijöille.


13.02.2016
HELP ryn julkaisuja 2_2015_Mentori aktori vai molempia_Opas seurakuntatyontekijoille.pdf
Mentori, aktori vai molempia? Opas seurakuntatyöntekijöille.
Julkaisu 2/2015 – ISBN 978-952-68387-2-4 (PDF)
Katri Latokangas 2015
Copyright Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry & Katri Latokangas

Muita julkaisuja


13.01.2016
tyohyvinvoinninjohtaminen.pdf
Työhyvinvoinnin johtaminen
Bergvik 2010